Skip to main content

Puremission – niska zawartość formaldehydu w produktach drewnianych mebli Häcker

Informujemy, że wszystkie produkty drewniane z kompletnej palety modeli Häcker Küchen spełniają wysokie wymagania norm amerykańskich w zakresie dopuszczalnych limitów zawartości formaldehydu, a jednocześnie zawartość ta jest ponownie wyraźnie poniżej granic wyznaczonych przez normy europejskie.

Zrównoważony rozwój to podstawowa zasada strategii firmy Häcker. Równocześnie firma zdaje sobie sprawę, że jest to warunek długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Poprzez staranny dobór tworzyw drzewnych oraz dostawców firmie Häcker udało się spełnić wymagania wytycznych w sprawie emisji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia CARB2 93120 oraz TSCA tytuł 6. Maksymalne wartości dopuszczalne europejskiej dyrektywy dotyczącej klasy emisji E1 zostały dotrzymane lub nasza emisja jest daleko poniżej tych limitów.